ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΦΑΣΛΙΣΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ Π.Ν. Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ – ΑΔΑ: ΨΑΟΡ46907Θ-1ΦΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΦΑΣΛΙΣΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ Π.Ν. Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Ημερομηνία: 21/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/09/2023 14:35:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑΟΡ46907Θ-1ΦΣ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου