Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια του είδους «ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΨΑΚ846907Θ-ΜΩΕ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια του είδους «ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 21/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/09/2023 09:24:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑΚ846907Θ-ΜΩΕ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου