Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.1591 /2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΑΚ646907Θ-ΕΞ9

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.1591 /2023 πράξη.
Ημερομηνία: 07/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/09/2023 12:05:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑΚ646907Θ-ΕΞ9
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου