ΧΕ-1833 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 548/2023 – ΑΔΑ: ΨΑΓΧ46907Θ-14Λ

Θέμα: ΧΕ-1833 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 548/2023
Ημερομηνία: 12/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/09/2023 12:20:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑΓΧ46907Θ-14Λ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου