Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.65 /2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΑΓ746907Θ-Ρ03

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.65 /2023 πράξη.
Ημερομηνία: 18/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 18/09/2023 10:12:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑΓ746907Θ-Ρ03
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου