ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤ’ΑΠΟΚΟΠΗ 15% ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΥΜΗΣ – ΑΔΑ: ΨΑΕ246907Θ-3ΣΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤ’ΑΠΟΚΟΠΗ 15% ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΥΜΗΣ
Ημερομηνία: 13/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/09/2023 13:20:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑΕ246907Θ-3ΣΣ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου