ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΙΝΑ, ΘΗΚΗ ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΙΟΥ, ΑΝΤΛΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ – ΑΔΑ: ΨΑ6Ε46907Θ-ΧΧΨ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΙΝΑ, ΘΗΚΗ ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΙΟΥ, ΑΝΤΛΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Ημερομηνία: 08/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/09/2023 09:50:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑ6Ε46907Θ-ΧΧΨ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου