Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΒΑΣΗ ΣΕΛΟΤΕΙΠ, ΜΕΓΑΛΗ-ΒΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: Ψ94Ψ46907Θ-Λ8Π

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΒΑΣΗ ΣΕΛΟΤΕΙΠ, ΜΕΓΑΛΗ-ΒΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 25/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/09/2023 12:13:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ94Ψ46907Θ-Λ8Π
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου