ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ ‘ORTHO SERA ANTI Kpa’ – ΑΔΑ: Ψ8Μ246907Θ-83Γ

Θέμα: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ ‘ORTHO SERA ANTI Kpa’
Ημερομηνία: 18/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 18/09/2023 14:31:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ8Μ246907Θ-83Γ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου