Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 1234/2023 πράξης. – ΑΔΑ: Ψ8Δ646907Θ-ΜΘΒ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 1234/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 28/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/09/2023 11:10:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ8Δ646907Θ-ΜΘΒ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου