Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.590 /2023 πράξης. – ΑΔΑ: Ψ7ΞΒ46907Θ-Γ49

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.590 /2023 πράξης.
Ημερομηνία: 28/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/09/2023 10:10:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7ΞΒ46907Θ-Γ49
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου