ΧΕ-1815 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 748/2023 – ΑΔΑ: Ψ7ΒΣ46907Θ-ΡΡΖ

Θέμα: ΧΕ-1815 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 748/2023
Ημερομηνία: 11/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/11/2023 09:56:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7ΒΣ46907Θ-ΡΡΖ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου