Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 1948/2023 πράξης. – ΑΔΑ: Ψ7ΓΡ46907Θ-73Δ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 1948/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 19/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/09/2023 11:14:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7ΓΡ46907Θ-73Δ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου