ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ – ΑΔΑ: Ψ6Ω546907Θ-3Θ2

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
Ημερομηνία: 28/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/10/2023 11:06:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6Ω546907Θ-3Θ2
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου