ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΣΧΕΤ. ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΟ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΑΔΑ: Ψ63Α46907Θ-ΔΞΩ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΣΧΕΤ. ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΟ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Ημερομηνία: 22/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/09/2023 12:40:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ63Α46907Θ-ΔΞΩ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου