ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.-Κ.Υ.ΚΥΜΗΣ – ΑΔΑ: Ψ5ΦΒ46907Θ-Η8Β

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.-Κ.Υ.ΚΥΜΗΣ
Ημερομηνία: 20/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/09/2023 08:18:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5ΦΒ46907Θ-Η8Β
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου