Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.63 /2023 πράξη. – ΑΔΑ: Ψ58346907Θ-ΥΞΠ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.63 /2023 πράξη.
Ημερομηνία: 04/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/09/2023 13:31:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ58346907Θ-ΥΞΠ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου