ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ, ΞΥΛΟΛΗ ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ 99,8%, ΥΠΟΚ. ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ – ΑΔΑ: Ψ4ΜΧ46907Θ-6ΜΩ

Θέμα: ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ, ΞΥΛΟΛΗ ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ 99,8%, ΥΠΟΚ. ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
Ημερομηνία: 26/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/09/2023 14:52:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4ΜΧ46907Θ-6ΜΩ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου