Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 738/2023 πράξη. – ΑΔΑ: Ψ3ΖΩ46907Θ-4ΜΥ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 738/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 21/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/09/2023 11:27:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3ΖΩ46907Θ-4ΜΥ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου