ΧΕ-1880 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 343/2022 – ΑΔΑ: Ψ3ΛΑ46907Θ-2ΧΧ

Θέμα: ΧΕ-1880 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 343/2022
Ημερομηνία: 15/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/09/2023 12:23:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3ΛΑ46907Θ-2ΧΧ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου