Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.467 /2023 πράξη. – ΑΔΑ: Ψ2ΚΛ46907Θ-ΠΞ5

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.467 /2023 πράξη.
Ημερομηνία: 22/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/09/2023 11:12:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ2ΚΛ46907Θ-ΠΞ5
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου