ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ – ΑΔΑ: Ψ1Ε546907Θ-ΩΥ2

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Ημερομηνία: 21/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/09/2023 08:10:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1Ε546907Θ-ΩΥ2
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου