Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 742/2023 πράξης. – ΑΔΑ: Ψ14946907Θ-ΗΨΣ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 742/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 28/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/09/2023 10:12:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ14946907Θ-ΗΨΣ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου