ΧΕ-1961 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1568/2023 – ΑΔΑ: Ψ0ΧΣ46907Θ-ΠΒΔ

Θέμα: ΧΕ-1961 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1568/2023
Ημερομηνία: 26/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/10/2023 10:57:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0ΧΣ46907Θ-ΠΒΔ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου