Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 48/2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΩΖΡ246907Θ-2ΗΦ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 48/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 19/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/09/2023 13:52:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖΡ246907Θ-2ΗΦ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου