ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Δ.Ι.Ε.Κ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΑΔΑ: ΩΖΝΗ46907Θ-1ΟΔ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Δ.Ι.Ε.Κ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Ημερομηνία: 22/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/09/2023 14:34:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖΝΗ46907Θ-1ΟΔ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου