Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ ΠΑΝΑΚΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΩΖΜΖ46907Θ-6ΜΑ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ ΠΑΝΑΚΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 25/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/09/2023 07:51:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖΜΖ46907Θ-6ΜΑ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου