ΧΕ-1987 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΛΑΒΙΔΑ ΑΙΜΟΣΤΑΣΤΗΣ- ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ – ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗΣ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ " , ΠΡΩΤΑ ΧΕ – ΑΔΑ: ΩΖΔ346907Θ-Κ4Τ

Θέμα: ΧΕ-1987 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΛΑΒΙΔΑ ΑΙΜΟΣΤΑΣΤΗΣ- ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ – ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗΣ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ " ,
ΠΡΩΤΑ ΧΕ
Ημερομηνία: 28/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/11/2023 07:56:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖΔ346907Θ-Κ4Τ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου