Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗΡΑ (PIGTAIL) ΜΑΚΡΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΩΖΑΥ46907Θ-Γ1Ρ

Θέμα: Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗΡΑ (PIGTAIL) ΜΑΚΡΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 06/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/09/2023 12:23:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖΑΥ46907Θ-Γ1Ρ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου