ΧΕ-1841 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 813/2023 & ΧΕ 1467/2023 & ΧΕ 1619/2023 – ΑΔΑ: ΩΖ2Κ46907Θ-ΑΣΠ

Θέμα: ΧΕ-1841 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 813/2023 & ΧΕ 1467/2023 & ΧΕ 1619/2023
Ημερομηνία: 12/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 18/09/2023 09:59:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖ2Κ46907Θ-ΑΣΠ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου