ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΑΜΕΡΑΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΟΥ, ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ , ΠΕΡΙΚΑΡΠΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ) – ΑΔΑ: ΩΝΗΛ46907Θ-ΗΩ7

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΑΜΕΡΑΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΟΥ, ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ , ΠΕΡΙΚΑΡΠΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ)
Ημερομηνία: 11/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/09/2023 12:51:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝΗΛ46907Θ-ΗΩ7
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου