ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΚΑΘΗΛΩΤΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ , ΤΡΟΚΑΡ, ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ – ΑΔΑ: ΩΧ9Η46907Θ-Σ2Α

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΚΑΘΗΛΩΤΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ , ΤΡΟΚΑΡ, ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ
Ημερομηνία: 15/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/09/2023 10:12:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧ9Η46907Θ-Σ2Α
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου