ΧΕ-1889 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 725/2023 & ΧΕ 798/2023 – ΑΔΑ: Ω8Χ646907Θ-Ξ3Υ

Θέμα: ΧΕ-1889 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 725/2023 & ΧΕ 798/2023
Ημερομηνία: 15/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/12/2023 14:16:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω8Χ646907Θ-Ξ3Υ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου