Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 221/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 9Ζ7646907Θ-ΘΝΗ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 221/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 18/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 18/09/2023 13:40:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ζ7646907Θ-ΘΝΗ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου