ΚΙΤ ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ NOVOLINK, BOUND – ΑΔΑ: 9ΥΠΙ46907Θ-ΑΓΜ

Θέμα: ΚΙΤ ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ NOVOLINK, BOUND
Ημερομηνία: 25/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/09/2023 14:47:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΥΠΙ46907Θ-ΑΓΜ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου