Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.74 /2023 πράξη. – ΑΔΑ: 9ΞΩΨ46907Θ-ΘΛΒ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.74 /2023 πράξη.
Ημερομηνία: 13/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/09/2023 12:03:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΞΩΨ46907Θ-ΘΛΒ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου