ΧΕ-2000 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1570/2023 – ΑΔΑ: 9ΒΘΕ46907Θ-ΓΙ5

Θέμα: ΧΕ-2000 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1570/2023
Ημερομηνία: 28/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/11/2023 11:32:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΒΘΕ46907Θ-ΓΙ5
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου