ΧΕ-1914 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 744/2023 & ΧΕ 1317/2023 – ΑΔΑ: 9ΒΚΥ46907Θ-Ζ7Θ

Θέμα: ΧΕ-1914 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 744/2023 & ΧΕ 1317/2023
Ημερομηνία: 18/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/12/2023 14:52:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΒΚΥ46907Θ-Ζ7Θ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου