Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.65 /2023 πράξη. – ΑΔΑ: 9Β5Ρ46907Θ-ΣΤΛ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.65 /2023 πράξη.
Ημερομηνία: 06/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/09/2023 12:08:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Β5Ρ46907Θ-ΣΤΛ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου