Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.146 /2023 πράξη. – ΑΔΑ: 9ΘΣ846907Θ-Ρ20

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.146 /2023 πράξη.
Ημερομηνία: 15/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/09/2023 14:27:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΘΣ846907Θ-Ρ20
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου