Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΤΑΝΤΑΡΤ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 9ΘΛΟ46907Θ-ΚΔ0

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΤΑΝΤΑΡΤ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 27/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/09/2023 13:13:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΘΛΟ46907Θ-ΚΔ0
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου