Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΦΟΡΜΟΛΗ 1LIT ΜΕ ΚΑΝΟΥΛΑ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 9ΤΧΠ46907Θ-ΟΜΘ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΦΟΡΜΟΛΗ 1LIT ΜΕ ΚΑΝΟΥΛΑ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 21/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/09/2023 13:05:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΤΧΠ46907Θ-ΟΜΘ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου