ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΚΕΝΟΥ ΜΕ EDTA 3ML & ΕΤΙΚΕΤΑ (ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ) – ΑΔΑ: 9Τ0Φ46907Θ-ΠΦΞ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΚΕΝΟΥ ΜΕ EDTA 3ML & ΕΤΙΚΕΤΑ (ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ)
Ημερομηνία: 26/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/09/2023 13:00:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Τ0Φ46907Θ-ΠΦΞ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου