ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ – ΑΔΑ: 9ΣΥ646907Θ-4ΧΟ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Ημερομηνία: 21/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/09/2023 14:20:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΣΥ646907Θ-4ΧΟ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου