Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΔΙΣΚΟΙ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΡΟΤΥΠΑ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 9ΣΨΓ46907Θ-ΚΜΑ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΔΙΣΚΟΙ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΡΟΤΥΠΑ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 04/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/09/2023 13:34:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΣΨΓ46907Θ-ΚΜΑ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου