Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια : «ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED» – ΑΔΑ: 9ΡΤΦ46907Θ-ΟΩΜ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια : «ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED»
Ημερομηνία: 13/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/09/2023 15:21:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΡΤΦ46907Θ-ΟΩΜ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου