ΧΕ-1844 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1529/2022 – ΑΔΑ: 9ΡΝΑ46907Θ-Ζ7Γ

Θέμα: ΧΕ-1844 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1529/2022
Ημερομηνία: 12/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 18/09/2023 09:59:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΡΝΑ46907Θ-Ζ7Γ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου