ΧΕ-1898 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " RT-PCR SARS COV -2 , RT-PCR SARS COV -2 -FLU RSV " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 9ΨΩΦ46907Θ-ΞΝΓ

Θέμα: ΧΕ-1898 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " RT-PCR SARS COV -2 , RT-PCR SARS COV -2 -FLU RSV " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 18/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/12/2023 12:39:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΨΩΦ46907Θ-ΞΝΓ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου