Οθόνη refurbished DELL 24” (2 τεμ.), Η/Υ DELL Small From Factor refurbished (2 τεμ.) – ΑΔΑ: 9ΠΙΗ46907Θ-14Γ

Θέμα: Οθόνη refurbished DELL 24” (2 τεμ.), Η/Υ DELL Small From Factor refurbished (2 τεμ.)
Ημερομηνία: 06/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/09/2023 13:47:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΠΙΗ46907Θ-14Γ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου