ΧΕ-1811 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 607/2023 & ΧΕ 608/2023 – ΑΔΑ: 9ΠΧ946907Θ-3ΟΗ

Θέμα: ΧΕ-1811 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 607/2023 & ΧΕ 608/2023
Ημερομηνία: 11/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/09/2023 10:49:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΠΧ946907Θ-3ΟΗ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου